duminică, 5 iulie 2015

5, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

5, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:1 Prezbiterul, către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul –  1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac:  1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!  1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.  1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții!  1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început.  1:7 Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!  1:8 Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină.  1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul.  1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: „Bun venit!”  1:11 Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaș faptelor lui rele.  1:12 Aș avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.  1:13 Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin.
Adevărul și dragostea.
2 Ioan 1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!
2 Tesaloniceni 2:10 ... pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Trebuie privite ca doua atribute complementare.
...

5, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Împărați 6:1-7, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
2 Împărați 6:1 Fiii prorocilor au zis lui Elisei: „Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. 6:2 Haidem până la Iordan; ca să luăm de-acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit.” Elisei a răspuns: „Duceți-vă.” 6:3 Și unul din ei a zis: „Fii bun și vino cu slujitorii tăi.” El a răspuns: „Voi merge!” 6:4 A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. 6:5 Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: „Ah! domnul meu, era împrumutat!” 6:6 Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a căzut?” Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, și fierul de la secure a plutit pe apă. 6:7 Apoi a zis: „Ridică-l!” Și a întins mâna și l-a luat.
...