miercuri, 21 octombrie 2015

21, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
3 aspecte:
1) aspectul mântuirii,
Filipeni 3:15 ... pe toți care suntem desăvârșiți; ...
2) mântuirea ca viață trăită pe pământul acesta
Efeseni 4:11 Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, 4:12 pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
procesul practic de sfințire.
3) faza finală a călătoriei noastre care se soldează și cu premierea.
În aceste trupuri de slava credincioșii vor participa la premiere, dar nu toți vor lua premiu. Dar aceia care vor fi premiați vor primi o desăvârșire în plus, aceea că va ajunge în fața Domnului Hristos și premiat.
Cuvântul lui Dumnezeu ne dorește de a ajunge la starea de a ajunge desăvârșiți premiați.
...

21, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17,21, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipeni 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi.
Filipeni 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
...

21, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:12-15, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Filipeni 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; ...
Premiul poate fi că am și ajuns desăvârșit?
Filipeni 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți; și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință.
Filipeni 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți;
1 Corinteni 2:6 Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. 2:7 Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,
1 Corinteni 2:14 Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 2:15 Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, și el însuși nu poate fi judecat de nimeni.
1 Corinteni 3:1 Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos.
Oameni lumești. Prunci cu vârstă înaintată.
1 Corinteni 3:2 V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi; și nici acum chiar nu le puteți suferi,
1 Corinteni 2:15 Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, și el însuși nu poate fi judecat de nimeni.
Normalitatea vieții lui Pavel era trăirea prin Duhul Sfânt.
1 Corinteni 2:16 Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învățătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.
Pot eu, cât trăiesc în trup, să ajung la căpătarea unei desăvârșiri?
...

21, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17-21, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, și slava lor este în rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
...