sâmbătă, 30 mai 2015

30, Sâmbătă - 12

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Cum știu că Dumnezeu este cel care-mi vorbește? Este greșit să-mi pun semne?
Trăirea unei vieți de integritate se face potrivit cu mesajul pe care ți-l transmite Dumnezeu. Domnul Isus ne-a spus că Duhul Sfânt ne va descoperi. A fost viața mea o viață de integritate?
Nu cereți semne pentru ceea ce Dumnezeu transmite în mod lămurit prin Cuvânt!
Ar fi mai degrabă excepția. Dar modul normal este că avem Duhul Sfânt.
Ce înseamnă binecuvântări
Proverbe 28:18 Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă.
O părtășie cu Dumnezeu care ne ferește de complicații.
Aveți valori creștine? Sunteți copii ai lui Dumnezeu? Sunteți născuți din nou? E nevoie de naștere din nou.
Lipsa de integritate va fi dată pe față, mai devreme sau mai târziu.
Iosif era crescut în integritate, ce trebuie să facă un părinte ca să se asogure că copilul va fi crescut în integritate?
Părintele să învețe pe copil calea pe care s-o urmeze. Dar și să fie un exemplu de umblare în viața de credință.
...

30, Sâmbătă - 11

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, Apocalipsa 21:8, mesaj transmis prin Puiu Nicolescu Descarcă MP3
...
Apocalipsa 21:8 Dar, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.”
Este nevoie de comunicare.
...

30, Sâmbătă - 10

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Atitudinea pe care o ai față de învățătură. Copiatul e doar un lăstar. Nici un credincios nu ar trebui să se prezinte la examen fără să se pregătească foarte bine! Chestiunea este că-ți dezvolți o disciplină.
Această naștere din nou generează dorințe noi, valori noi.
Care este cea mai puternică motivație pentru a trăi pentru Domnul indiferent de cât de mare este prețul? Motivația este: "Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi". Este o chestiune absolut normală să asculte de Dumnezeu. "Pentru a plăti prețul pentru a rămâne în integritatea lui Dumnezeu". Omul este dispus să suporte multe pentru un lucru firesc. Când compari cu veșnicia cu Dumnezeu, prețul este nesemnificativ. Alții au plătit martirajul. Dar este favor să suferi pentru Domnul Hristos! Înaintea lui Dumnezeu sunt actual oameni care plătesc prețul final: viața.
Poți mărturisi prin tăcere? Nu trebuie să fi un taciturn. Poate fi un context, ai niște colegi cărora le-ai spus de mai multe ori și ai devenit agasant, mai departe omul vrea să vadă viața. Poți să fi integru prin tăcere. Tăcerea constructivă este tăcerea Cuvântului. Contează motivația pentru care taci.
...

30, Sâmbătă - 9

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, Integritatea credinciosului la școală și la facultate, mesaj transmis prin Puiu Nicolescu Descarcă MP3
...
Dacă ați fi singuri acasă și v-ați da test, v-ați copia? V-ați minți pe dumneavoastră?
Cred că ar fi bine să nu copiați.
Dacă am făcut o facultate și nu am fost integru în modul cum am obținut acele diplome, să renunț la locul de muncă?
...

30, Sâmbătă - 8

Conferință, dimineața
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Cad în același păcat, ce pot face?
Mă lupt cu ispitele, cad. Am nevoie de sfaturi, cum să lupt ca să devin integru?
1 Ioan 2:13b; 14b
1 Ioan 2:13 … Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău… 2:14 …V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău. 2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.
Am avut eu această bucurie a mântuirii?
Mântuirea înseamnă: Iertarea de pacate, apoi conștientizarea că în noi este o prezență a păcatului care ne însoțește până plecăm în veșnicie. "Vreau să mă schimb", să înțelegem schimbarea: să fim asemenea Domnului Isus. Ce pot face? Ascultarea constantă față de Duhul Sfânt, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să lucreze să creeze obiceiuri noi bune, ca să putem fi eliberați de obiceiuri proaste rele.
În starea cea nouă nu vom mai avea probleme cu această prezență a păcatului.
Un anumit păcat… Te rog să observi dacă păcatul te deranjează pe tine. Nu cumva, în viața ta, mai sunt și alte păcate?
...

30, Sâmbătă - 7

Conferință, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:15-24, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:15 Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. 5:16 Bucurați-vă întotdeauna. 5:17 Rugați-vă neîncetat. 5:18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 5:19 Nu stingeți Duhul. 5:20 Nu disprețuiți prorociile. 5:21 Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. 5:22 Feriți-vă de orice se pare rău. 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 5:24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.
În sinteză este rezumatul vieții noastre.
Integritatea nu înseamnă doar lucrurile pe care le afișăm pe dinafară. Să umbli la izvor.
Duhul nostru este partea cea mai lăuntrică a sufletului nostru.
Suntem pe pământ, trăim într-un mediu contaminat de păcat și putem să avem înfrângeri, dar să nu rămânem acolo.
Fără naștere din nou integritate nu există! Puneți-vă problema dacă sunteți născuți din nou! Fără Domnul Isus Hristos suntem morți în păcatele noastre.
"Dumnezeu este credincios". Tu ești credincios? El ne va ajuta să fim păstrați în curăție.
Romani 7-8
Psalmi 110:3 Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îți aduni oștirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
1 Petru 3:3 Podoaba voastră … 3:4 … să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.
O inimă liniștită.
...

30, Sâmbătă - 6

Conferință, dimineața
Predică, 2 Petru 1:5, Este greu să fi integru sau este ușor?, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Ideea fundamentală, ca oameni credincioși, este să creștem.
Integritatea are o etichetă și are un preț.
Este un proces de viață crescător,
2 Petru 1:5 … dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta…
Să nu credem cumva că în viață obiectivele se ating ușor.
1 Corinteni 9:24 Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul! 9:27 Ci mă port aspru cu trupul meu …
Disciplină în viața credinciosului.
Integritatea comportă disciplină de viață, "mă port aspru cu trupul meu" (1 Corinteni 9:27).
Atenție la felul cum vorbim.
Oamenii în general, care sunt rodnici în viață, vor fi oameni controlați.
Să-ți formezi tipare de disciplină.
Integritatea în cunoașterea Cuvântului. Să te lupți prin puterea Duhului Sfânt! "Dați-vă și voi toate silințele", presupune să te lupți, un exercițiu intelectual.
Un credincios integru este atent la limbajul său.
Integritatea în ceea ce faci. Până unde a mers împotrivirea dumneavoastră față de ce este firesc?
Integritatea totdeauna are binecuvântare.
...

30, Sâmbătă - 5

Conferință, dimineața
Predică, Modele de integritate, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Integritatea ține de modul în care îl cunoști pe Dumnezeu.
Integritate în atingerea oricărui obiectiv în viață.
Orice compromis pe care îl vei accepta în viață integritatea ta va fi afectată!
Credeți că lui Dumnezeu îi plac oameni fără integritate?
...

30, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, 1 Ioan 2:13, mesaj transmis prin Puiu Nicolescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:13 … Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău…
Iosif și Daniel. Iosif, la 15 ani când a fost rupt de părinți. Daniel, la 17 ani când a fost luat în robie. În străfundul inimii lui Iosif era cuvântul: ascultați de părinții voștri.
2 Timotei 2:22 Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
Geneza 39:9 … Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”
Geneza 39:12 ea l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă.
Iosif este un model pentru fiecare dintre noi. A avut un Dumnezeu de care s-a temut. Integritate în toate lucrurile.
Ai fost ispitit vreodată să te lepezi de Dumnezeu în prosperitate? Să te îngâmfi că ești cineva?
Daniel a hotărât să nu se spurce. Era rob fizic dar era liber spiritual.
Noi suntem liberi fizic. Dar suntem de multe ori robiți…
Este viața ca o mărturie pentru Dumnezeu?
...

30, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Matei 26:33-35,56, Apostolul Petru, un om integru, mesaj transmis prin Adrian Badea Descarcă MP3
...
Petru, numele lui apare de 210 ori
Numele lui Pavel apare de 160 de ori.
Numele celorlalți menționați apare în total de 142 de ori.
Matei 26:33 Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Chiar dacă toți ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” 26:34 „Adevărat îți spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 26:35 Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toți ucenicii au spus același lucru. 26:56 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit.
O declarație la comun. Lucrul acesta nu l-au spus ca o minciună, ci erau convinși. Petru este cel care ia atitudine.
1) Petru nu a fost atent la profeție, nu a luat cuvântul ca pentru sine.
2) Petru îl urmează pe Domnul Isus dar de la distanță.
3) În momentul în care este confruntat de o slujească, o femeie, el se leapădă.
Căderea lui Petru este progresivă. El este cel care s-a bazat pe propriile lui forțe.
Tot așa și noi greșim și uităm că avem cu noi o forță: Duhul Sfânt.
...

30, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, Faptele apostolilor 5:1-11, mesaj transmis prin Nicu Florea Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 5:1 Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară, cu nevasta sa Safira, 5:2 și a oprit o parte din preț, cu știrea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. 5:3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? 5:4 Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” 5:5 Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. 5:6 Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. 5:7 Cam după trei ceasuri, a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. 5:8 Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât ați vândut moșioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta.” 5:9 Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine.” 5:10 Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. 5:11 O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
Sufletul omului este adânc.
Ceea ce stă la baza păcatului este mândria.
Necredincioșia față de un lucru pe care îl spunem. Vorbim de un suflet corupt, de o lipsă de cunoaștere prin Duhul Sfânt.
Problema de grup, care este o presiune, când vine cineva din grup și împărtășește ce se vorbește în mass-media.
Există problema sexului. Pentru aceasta avem nevoie să fim oameni puternici ca să ne opunem.
Ceea ce stă la baza acestora este lipsa de sinceritate.
Lipsa fricii de Dumnezeu.
Trebuie să ajung să fiu un om smerit înaintea lui Dumnezeu. Toate slăbiciunile s-au strâns într-un adânc și s-a format un munte de piatră. Nu putem sparge acrasta decât printr-o smerenie și umilință înaintea Domnului.
Cheia creștinismului este cheia smereniei. Este singura cale care sparge acel munte.
A fi smerit înseamnă a fi un om puternic, care spune lucrurilor pe nume.
C.S.E. Lewis "nu vrei să mă scapi de această șopârlă". "N-am să te scap de această șopârlă decât când vei vrea asta."
Încă există speranță!
...

30, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Iov 2:3, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Iov 2:3 Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui, și tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină.”
...