miercuri, 1 iulie 2015

1, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:28, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici ...
Este o frică de Goliat. Când frica pune stăpânire pe adversar îl transformă într-o victimă.
Războiul psihologic: să arunci zvonuri înfricoșătoare ca să faci din adversar o pradă ușoară.
Filipeni 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare...
Cel care încearcă să te înspăimânte este pierdut pentru că ești legat la Acela care a învins.
Pentru adevăr nu există neutralitate.
...

1, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:27-30, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

1, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:27-30, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Evanghelia are putere mare! Dar cum vor auzi dacă nu au un propovăduitor?
Romani 1:16 Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos
Să ne încălțăm picioarele cu râvna Evangheliei păcii!
Eu trebuie să mă pun deoparte să stau la dispoziția lui Dumnezeu să mă folosească.
1 Ioan 4:1 Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh ...
Protivnici sunt în primul rând cei din casa ta. Să-i iubim pe frați și să urâm faptele care nu fac cinste Evangheliei.
Suferința pentru El este un har.
...

1, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:27-30, Unitatea în luptă, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
Polis, în Grecia, era un oraș stat.
Libertatea și responsabilitatea sunt inseparabile în Biserică.
Îndemnul este de a rămâne tari în Duhul.
Nu este necesară numai participarea la luptă ci și eficiența, ca fiecare să lovească în aceeași direcție.
"fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici" (Filipeni 1:28), adică rămâneți tari în același duh.
Unde frica otrăvește unitatea, fiecare vrăjmaș este pe cont propriu. Auzim de unul sau altul că duce o luptă; să nu-l lăsăm să lupte singur.
Vrednicia Bisericii în luptă depinde de unitate.
Ioan 17.
Atât salvarea cât și pierzarea vin de la Dumnezeu.
Filipeni 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
Unitatea în luptă este o unitate în suferință.
Romani 12:1 Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
Puterea trebuie înfrântă prin slăbiciune.
Matei 16:24 Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.
Trebuie să facem front comun în suferință. Este o probă de sfințire colectivă.
Suferința personală nu ne este pretinsă ci ne este încredințată.
2 Corinteni 12:7 Și, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf. 12:8 De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. 12:9 Și El mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.
Apostolul Pavel s-a bucurat în toate încercările prin care a trecut, inclusiv în suferință.
De la apostolul Pavel învățăm să ne bucurăm și în suferință.
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
...