duminică, 29 martie 2015

29, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:5-6, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, și lumea îi ascultă. 4:6 Noi însă suntem din Dumnezeu;
1 Ioan 2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru.
2 Ioan 1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. 1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-I ziceți: „Bun venit!”
Romani 16:17 Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.
1 Corinteni 5:11 Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice „frate”, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați.
1 Corinteni 16:22 Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema! „Maranata!” (Domnul nostru vine!)
Dragostea este însăși natura lui Dumnezeu.
1 Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 4:10 Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.
1 Ioan 2:2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
...

29, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:7-8, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
Nucleul fierbinte al vieții de credință. Dragostea este cel mai fierbinte subiect care ține de viața de credință.
"Dragostea este de la Dumnezeu". Este o veste bună, pot apela, mă pot umple cu acest izvor de la Dumnezeu.
"Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu." (1 Ioan 4:7)
Și reversul este adevărat: "Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu". (1 Ioan 4:8)
Ce înseamnă de fapt să iubești?
Dragostea adevărată nu înseamnă numai să dăruiești ci și să te dăruiești.
2 Corinteni 8:5 Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului, și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.
Ce nu înseamnă să iubești? …

Ce înseamnă dragostea?
1) Să-ți părăsești confortul personal.
2) A iubi cu adevărat înseamnă să slujești. Nopți în rugăciune, apoi făcând bine la toți oamenii: Domnul Isus Hristos.
Deuteronomul 22:4 Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-I ajuți să-l ridice.
O faptă bună făcută chiar și aceluia cu care nu ești în relații bune.
3) De a tăcea. Să știi să taci. Pe drumul de suferință a Domnului Isus Hristos. La sfârșitul drumului de suferință a știut să tacă.
Psalmi 37:7 Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele.
4) Chiar pentru vrăjmașii tăi.
Matei 5:44 Dar Eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri …
Matei 5:48 Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Să nu porți ranchiună, dar să ierți
5) Să binecuvântezi pe cei care te blestemă.
Cel mai răspândit păcat în Biserică este bârfa.
6) Faceți bine celor ce vă urăsc.
7) Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc
"Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; fiindcă Dumnezeu este dragoste."
...

29, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:7-8, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
...

29, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:1-21, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:1 Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 4:2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. 4:4 Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu; și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 4:5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, și lumea îi ascultă. 4:6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și duhul rătăcirii. 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 4:9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 4:10 Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 4:11 Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 4:12 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. 4:13 Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 4:14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 4:15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el în Dumnezeu. 4:16 Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el. 4:17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. 4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.
...

miercuri, 25 martie 2015

25, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Dacă uităm că suntem în luptă, suntem victime sigure în acest război spiritual.
...

25, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...

25, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
"Șezi, umblă, luptă", de Watchman Nee
...

25, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Efeseni 6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 6:11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. 6:13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. 6:14 Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 6:15 având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 6:21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 6:22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
...

duminică, 22 martie 2015

22, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:22-4:3:3, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Diavolul caută să se apropie de noi schimbându-și înfățișarea.
...

22, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:1, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:1 Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși.
Romani 16:17 Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.  16:18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători.
Proverbe 14:15 Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge.
Iosua 9, Gabaonul vine cu vicleșug.
Iosua 9:14 Bărbații lui Israel au luat din merindea lor și n-au întrebat pe Domnul.
Mari necazuri aduse dintr-o lipsă de discernământ.
1 Împărați 13, un prooroc tânăr duce o misiune la sfârșit dar a fost înșelat de vorba unui prooroc bătrân mincinos.
Nevoia de a avea ochii spirituali deschiși.
Doctrina corectă vis-à-vis de persoana Domnului Isus Hristos.
Atenție la cei care accentuează doar anumite atribute ale Domnului Isus Hristos.
Printr-o proastă mărturie noi suntem în pericol de a crea o imagine deformată a Domnului Isus Hristos.
1 Ioan 4:5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, și lumea îi ascultă.  4:6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și duhul rătăcirii.
1) cum raportăm o învățătură prin prisma a ceea ce înseamnă Dumnezeu, atributele, voia lui Dumnezeu. "Dumnezeu e Lumină" (1 Ioan 1:5); "Dumnezeu este dragoste" (1 Ioan 4:8).
1 Corinteni 14:33 căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților.
2) Raportați-vă la Cuvânt!
Faptele apostolilor 17:11 Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa.
3) Raportarea la frați.
1 Ioan 3:17 Dar cine are bogățiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?  3:18 Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul…
4) Raportarea la noi înșine.
1 Ioan 2:6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.  3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.  3:7 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit.
"Adevăratul Preot sau ce-ar face Isus în locul meu?", o carte recomandată.
Iacov 3:17 Înțelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi pașnică …
Nu tot ceea ce pare spiritual este cu adevărat spiritual.
Ioan 10:4 După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.  10:5 Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”
Ce glas cunoști mai mult, pe acela îl vei urma!
Este suficient să cunoști bine adevărul ca să poți urma adevărul.
...

22, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:22-4:3:3, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. 3:23 Și porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. 3:24 Cine păzește poruncile Lui rămâne în El, și El în el. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. 4:1 Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 4:2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum.
Suntem și noi chemați să facem lucruri mari.
...

22, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 12:28-29, Cum să ne închinăm?, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 12:28 Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 12:29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
...

miercuri, 18 martie 2015

18, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Ceea ce faci, să faci bine și să faci cu bucurie!
...

18, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

18, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:2,3,7, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:2 „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – 6:3 „ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.”
Oamenii ar renunța la orice pentru fericire și pentru o viață mai lungă.
Ce preț plătești pentru ceea ce primești în viață?
"Am făcut ce eram datori să facem".
Cât plătim și cât primim?
Efeseni 6:7 Slujiți-le cu bucurie…
Partea invizibilă o poate ști numai Domnul, acea parte ascunsă a inimii.
Iosif slujea în temniță dar nu era trist. Iosif avea bucuria lui.
Aspectul dăruirii creștine. Este cu totul altceva să dăruiești cu bucurie.
"Pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu".
Romani 5:3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare,
Când vii la adunare e un cer senin.
Stagiul bucurie în necaz!
Un credincios care știe să treacă un standard înalt.
"Bucurie în necaz". Cine sare ștacheta aceasta?
Bucuriile mărunte ale vieții.
Cum ne raportăm la rugăciune?
O componentă permanentă: bucuria.
Efeseni 6:8 căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.
Credincioșia pe care o demonstrează în ceea ce face!
Dumnezeu evaluează credincioșia în lucrul încredințat nouă.
Dumnezeu nu se uită la cantitatea lucrului ci la calitatea lucrului.
Slujirea cu bucurie să fie de calitate!
În necaz cum ești?
Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este credința!
...

18, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 6:11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. 6:13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. 6:14 Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 6:15 având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 6:21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 6:22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Tema finală este lupta spirituală la care trebuie să se angajeze Biserica.
Coloseni 1:24 Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. 1:25 Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
Trebuie să stăruim prin credință înaintea lui Dumnezeu.
Ioan 15:5 … despărțiți de Mine nu puteți face nimic.
1 Petru 1:7 pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 1:8 pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, 1:9 pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.
...

duminică, 15 martie 2015

15, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 3:15-16, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:15 Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. 3:16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.
Efeseni 2:8 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
...

15, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:19-22, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:19 Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, 3:20 în orice ne osândește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. 3:21 Preaiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. 3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.
Revenirea la normal: "dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu" (1 Ioan 3:22).
Există o îndrăzneală sfântă, care vine de la Dumnezeu, care duce întotdeauna la rezultate favorabile.
Problema este la statura spirituală a omului credincios. Ce statură spirituală ai?
Chemarea credinciosului este la o nimicire completă a tot ceea ce este firesc.
Dumnezeu ne cheamă ca noi să fim izvoare și să udăm pământul.
În general sustragerea este un camuflaj a unei vinovății personale.
...

15, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:16-18, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.  3:17 Dar cine are bogățiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?  3:18 Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
Dragostea fără fapte nu valorează nimic. Dragostea față de frați trebuie să se dovedească prin faptele pe care le faci față de frați. Să iubim pe frați ca pe viața noastră.
1 Petru 1:22 Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima;  1:23 fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac.
...

15, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:13, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:13 Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.
...

sâmbătă, 14 martie 2015

14, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 8:13-18, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Neemia 8:13 A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor Legii. 8:14 Și au găsit scris în Lege că Domnul poruncise prin Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șaptea. 8:15 Atunci au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim: „Duceți-vă la munte și aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși, ca să faceți corturi, cum este scris.” 8:16 Atunci poporul s-a dus și a adus ramuri și au făcut corturi pe acoperișul caselor lor, în curțile lor, în curțile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la poarta lui Efraim. 8:17 Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare veselie. 8:18 Au citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea dintâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea șapte zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit.
...

14, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 8:9-12, mesaj transmis prin Gheorghiță Soare Descarcă MP3
...
Neemia 8:9 Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: „Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru; să nu vă bociți și să nu plângeți!” Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele Legii. 8:10 Ei le-au zis: „Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” 8:11 Leviții potoleau pe tot poporul, zicând: „Tăceți, căci ziua aceasta este sfântă; nu vă mâhniți!” 8:12 Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte și altora, și s-au înveselit mult. Căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră.
...

14, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 8:1-8, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Neemia 8:1 Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. 8:2 Și preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare s-o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. 8:3 Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare s-o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții Legii. 8:4 Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau: Matitia, Șema, Anaia, Urie, Hilchia și Maaseia, și la stânga: Pedaia, Mișael, Malchia, Hașum, Hașbadana, Zaharia și Meșulam. 8:5 Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. 8:6 Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns ridicând mâinile: „Amin! Amin!” Și s-au plecat, și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. 8:7 Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviții lămureau poporului Legea, și fiecare stătea la locul lui. 8:8 Ei citeau deslușit în cartea Legii lui Dumnezeu și-I arătau înțelesul, ca să-I facă să înțeleagă ce citiseră.
...

14, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 7:1-6,63-73, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Neemia 7:1 După ce s-a zidit zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. 7:2 Am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetățuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu, 7:3 și le-am zis: „Să nu se deschidă porțile Ierusalimului înainte de căldura soarelui, și ușile să fie închise cu încuietorile, în fața voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.” 7:4 Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era puțin în ea, și casele nu erau zidite. 7:5 Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători și poporul, ca să-I număr. Am găsit o carte cu spițele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. 7:6 Iată pe cei din țară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. 7:63 Și dintre preoți: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, și a fost numit cu numele lor. 7:64 Și-au căutat cartea spițelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție, 7:65 și dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. 7:66 Adunarea întreagă era de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de inși, 7:67 afară de robii și roabele lor, în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci și cinci de cântăreți și cântărețe. 7:68 Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, 7:69 patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari. 7:70 Mulți din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veșminte preoțești. 7:71 Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici de aur și două mii două sute de mine de argint. 7:72 Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint și șaizeci și șapte de veșminte preoțești. 7:73 Preoții și leviții, ușierii, cântăreții, oamenii din popor, slujitorii Templului și tot Israelul s-au așezat în cetățile lor.
...

miercuri, 11 martie 2015

11, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:5-10, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...

11, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:6, mesaj transmis prin Petrică Dumitru Descarcă MP3
...
Efeseni 6:6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.
...

11, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:32, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Efeseni 5:32 Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). –
Epistola aceasta este despre Biserică.
...

11, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:5-10, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Supunerea trebuie să guverneze toate aspectele vieții celui credincios. Supunerea este blazonul Domnului Isus Hristos, "ascultător până la moarte".
Cuvântul supunere are două nuanțe: supunere și ascultare. Dar și sensul de a cuceri, de a intra în posesia a ceva.
Dar și supunerea în Biserică când stii că aparții Bisericii.
Avem nevoie de motivație. Pe terenul familiei: Efeseni 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși.
O relație bună între părinți se reflectă și în viața copiilor. În familiile celor credincioși, în ce măsură citesc copiii din Biblie.
Cerința supunerii este o solicitare a lui Dumnezeu.
Efeseni 6:1 Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.
Responsabilitatea, în întregimea ei este a părintelui.
Efeseni 6:5 Robilor, ascultați…
A doua atitudine a Domnului Isus Hristos este slujirea.
Slujirea este pentru toți.
Efeseni 6:6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor…
Efeseni 6:7 Slujiți-le cu bucurie…
"Cel mai mare va sluji celui mai mic".
1 Timotei 6:1 Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău.
Atitudinea de a-l onora pe șeful lui.
Cum trebuie să slujim. Cu credincioșie, din toată inima…
O linie generală asupra celui credincios: binecuvântarea.
Există momente în care cel credincios să se mute de la un loc de muncă la altul.
2 exemple din viața Domnului Isus Hristos: "ferice de voi dacă le faceți".
...

11, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:5-10, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:5 Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos.  6:6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.  6:7 Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor,  6:8 căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.  6:9 Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.  6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.
...

duminică, 8 martie 2015

8, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 3:10-24; Ioan 3:16, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
...

8, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:10-24, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă MP3
...
Iuda 1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda aceasta, … 1:10 Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. 1:11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain!
Lipsa dragostei ar putea fi generată de faptul că ne aflăm în moarte. Lipsa dragostei din noi generează violență. Există lipsa dragostei care ucide chiar și fără manifestările acestea exterioare.
Ioan 17:20 Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 17:21 Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 17:22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una
...

8, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:10-24, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.  3:11 Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții;  3:12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.  3:13 Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea.  3:14 Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte.  3:15 Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el.  3:16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.  3:17 Dar cine are bogățiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?  3:18 Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.  3:19 Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui,  3:20 în orice ne osândește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile.  3:21 Preaiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu.  3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.  3:23 Și porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El.  3:24 Cine păzește poruncile Lui rămâne în El, și El în el. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.
Tema dragostea frățească.
Galateni 5:6 Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste.
Dragostea pune în valoare credința noastră.
...

miercuri, 4 martie 2015

4, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:16, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

4, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:16, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
...

4, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:1-9; Despre familie, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

4, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:1-9, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

4, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:1-9, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:1 Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. 6:2 „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – 6:3 „ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.” 6:4 Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-I în mustrarea și învățătura Domnului. 6:5 Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. 6:6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 6:7 Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, 6:8 căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 6:9 Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.
...

duminică, 1 martie 2015

1, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-15, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Trebuie să ne deprindem să fugim de păcat.
...

1, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-15, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
2 Timotei 3:16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire,
În seara aceasta cu ce plec eu? … sau plec cu o îndreptare în viața mea.
...

1, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:11 Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții;
Noi, credincioșii, suntem chemați să trăim adevărul.
...

1, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-15, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:1 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.  3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este.  3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.  3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.  3:5 Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat.  3:6 Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.  3:7 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit.  3:8 Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.  3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.  3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.  3:11 Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții;  3:12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.  3:13 Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea.  3:14 Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte.  3:15 Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el.
...