duminică, 29 mai 2016

29, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 9:31-35, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...

29, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 9:31-35, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 9:31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea.
32 Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida.
33 Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de opt ani olog în pat.
34 „Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te vindecă; scoală-te și fă-ți patul”. Și Enea s-a sculat îndată.
35 Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul.
...

29, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 8:26-39, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Luca 8:26 Au venit cu corabia în ținutul gherghesenilor, care este în dreptul Galileii.
27 Când a ieșit Isus la țărm, L-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte.
28 Când a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea Lui și a zis cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Te rog nu mă chinui.”
29 Căci Isus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela, pe care pusese stăpânire de multă vreme; era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii.
30 Isus l-a întrebat: „Cum îți este numele?” „Legiune”, a răspuns el; pentru că intraseră mulți draci în el.
31 Și dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în Adânc.
32 Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci, care pășteau. Și dracii au rugat pe Isus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie.
33 Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci, și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înecat.
34 Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate.
35 Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Isus, îmbrăcat și în toate mințile; și i-a apucat frica.
36 Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci.
37 Tot norodul din ținutul gherghesenilor a rugat pe Isus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Isus S-a suit într-o corabie și S-a întors.
38 Omul din care ieșiseră dracii Îl ruga să-i dea voie să rămână cu El. Dar Isus l-a trimis acasă și i-a zis:
39 „Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu.” El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Isus.
...

29, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Cântarea cântărilor 4:7-8, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Cântarea cântărilor 4:7 Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. 8 Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban! Privește din vârful Muntelui Amana, din vârful Muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor!
...

29, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:16-18, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:16 Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata.
17 Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața,
18 ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.
...