miercuri, 4 februarie 2015

4, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Familia ca un mediu de manifestare a dragostei.
Diferite limbaje care privesc dragostea.
"Bărbatul să-și iubească soția", dragostea jertfitoare.
Și supunerea este tot o formă a dragostei
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.
Efeseni 14:21 Cine are poruncile Mele și le păzește acela Mă iubește
Efeseni 14:23 „Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu
Forme diferite de manifestare a dragostei.
Efeseni 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica;
Omul trebuie să își iubească trupul, dar trebuie să-l îngrijească în acele condiții ale Cuvântului lui Dumnezeu.
Omul trebuie să îngrijească ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu.
Fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți Lui.
Alipirea este o taină.
În viața de căsnicie trebuie să realizăm ceva din taina lui Dumnezeu. Nu putem realiza frumusețea cerească a căsniciei dacă nu ne așezăm în Domnul Hristos.
...

4, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Nimic nu vorbește mai bine așa cum vorbesc experiențele noastre din familie.
La picioarele Lui sufletul nostru își găsește odihna.
E mai ferice să dai decât să primești.
...

4, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
Binecuvântarea o căpătăm la căsătorie.
Fericirea ne-o dorim în căminele noastre, dar fericirea trebuie s-o căpătăm prin eforturi.
Dumnezeu creează toate condițiile necesare pentru ca un cămin să fie fericit. Dumnezeu a pus reguli în Scriptură ca să fie un cămin fericit.
Ne referim în special la familia creștină.
Nu există familie cu adevărat fericită de la cap la coadă. Probleme apar. Unde este problema? Problema este la cei doi parteneri. Să nu fie căutată problema în altă parte! Ci să căutăm la noi. Dacă ceva nu merge bine, de ce și ce ar trebui să fac ca să funcționeze bine?
Nu e pace în familie, automat a apărut ceva între partener și Domnul Isus. El este Acela care dă pace și El este Acela care dă fericirea.
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Se raportează totul la Domnul Hristos.
Dacă intri în căsătorie ca să meargă bine lucrurile, trebuie să te gândești cum să slujești partenerului ca să fie fericit. Bărbatul să-și dea silințele ca să-și iubească soția.
Trebuie să funcționeze iertarea în cămin.
Toți greșim, dar trebuie să acordăm iertarea.
Este și îndemnul acesta ca fiecare să ne dăruim. Fiecare dintre noi trebuie să oferim, nu întotdeauna să așteptăm beneficiile celuilalt.
În cer, între Domnul Isus Hristos Mirele și Biserica Mireasa.
Pe pământ trebuie să facem eforturi. Garanția ne-o dă numai părtășia noastră cu Domnul Hristos.
...