duminică, 24 mai 2015

24, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:20, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
2 Corinteni 11:3 Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos.
1 Petru 5:9 Împotriviți-vă lui tari în credință…
1 Ioan 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.
2 siguranțe: 1) "Și noi suntem în Cel ce este adevărat"; 2) "El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică"
1 Ioan 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a veni
Geneza 49:10 Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo…
1 Ioan 2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea.
Psalmi 32:1 (Un psalm al lui David. O cântare.) Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit! 32:2 Ferice de omul căruia nu-I ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie!
1 Ioan 5:20 … Și noi suntem în Cel ce este adevărat…
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Ioan 14:8 „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns.” 14:9 Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?
Ioan 20:27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile Mele; și adu-ți mâna și pune-o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.” 20:28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” 20:29 „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut.”
...

24, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:21, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
În primele trei capitole din 1 Corinteni, apostolul Pavel vorbește despre idolatrie.
Cheia înțelegerii acestui îndemn este in versetul 20: 1 Ioan 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli.
Idolii sunt un lucru ireal, o umbră. Feriți-vă să nu aveți un Dumnezeu diferit de Cel biblic!
Chiar și ce iubești poate deveni un idol.
Colosenii adaugaseră închinarea la îngeri, dar era tot idolatrie.
Lăcomia, Luca 12:15; Coloseni 3:5; Efeseni 5:5.
Luca 12:15 Apoi le-a zis: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” Coloseni 3:5 De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Efeseni 5:5 Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.
Feriți-vă de tot ce are de-a face cu imoralitatea.
Dacă spunem că sunt doar curiozități, sunt niște curiozități care ne pot face rău.
...

24, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:18-21, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el. 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
Noi cei credincioși suntem o priveliște. Suntem niște indicatoare, spre Dumnezeu, spre viață sau spre moarte, în funcție de cum trăim.
Dușmani ai celor credincioși:
1) firea pământească Galateni 5:17, Galateni 6:8;
Galateni 5:17 Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești: sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.
Galateni 6:8 Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică.
2) lumea, Ioan 15:19;
Ioan 15:19 Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteți din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea.
3) cel rău doavolul, 1 Ioan 5:18, Efeseni 6:12.
1 Ioan 5:18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el.
Efeseni 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Dumnezeu ne dă la îndemână tot ce trebuie pentru a birui.
Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”
Evrei 2:14 Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul
Apocalipsa 20:10 Și diavolul, care-I înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă…
Știm care este rezultatul acestui război, dar noi suntem în luptă acum.
1 Ioan 5:18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el.
Care va fi atitudinea noastră? Să stăm liniștiți, dar…
Cum atacă cel rău:
1) ispita, nu ne ocolește, Iacov 1:13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. 1:14 Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit.
Soluția față de ispită este fuga. Trebuie să ne îndepărtăm de locul acela unde diavolul a găsit cu cale să ne ispitească.
2) înșelarea. Apocalipsa 20:10 Și diavolul, care-I înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Ioan 8:44 Voi aveți de tată pe diavolul; și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș; și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii.
Când ne întoarcem la Dumnezeu ieșim de sub puterea celui rău. Soluția este Cuvântul lui Dumnezeu, "este scris".
3) acuzarea. Apocalipsa 12:10 Și am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 12:11 Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.
Diavolul ne acuză pentru lucruri neadevărate dar și pentru lucruri adevărate. "Ei l-au biruit prin sângele Mielului" (Apocalipsa 12:11)
Să nu aplecam urechea la acuzele diavolului.
Diferența este de direcție. Duhul Sfânt ne va îndrepta către a relua legătura cu Dumnezeu. Dar cel rău ne va aduce repetate și ne va îndrepta către ce am putea face noi să nu mai cădem.
Rugăciunea este o armă redutabilă împotriva celui rău.
1 Ioan 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău.
Ocultism și astrologie este una din cursele care îi leagă pe cei din lume. Cei credincioși nu are trebui să se teamă de ele. Nu avem de ce să ne temem de superstiții, deochi, vrăjitorie. Dar noi nu trebuie să fim implicați deloc cu așa ceva. Sau lucruri care au avut legătură cu ocultismul sau talismane, nu trebuie să avem legătură cu ele.
...

24, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:17-20, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:17 Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 5:18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. 5:19 Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în Împărăția cerurilor. 5:20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.
...