duminică, 22 noiembrie 2015

22, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:37-47, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

22, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:42-47, O poză vie cum arătau primii creștini, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 2:42 Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 2:43 Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. 2:44 Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. 2:45 Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. 2:46 Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. 2:47 Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
...

22, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:37-47, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 2:37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?” 2:38 „Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh. 2:39 Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 2:40 Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 2:41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați; și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 2:42 Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 2:43 Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. 2:44 Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. 2:45 Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. 2:46 Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. 2:47 Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
...

22, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:1-11, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:1 Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. 5:2 Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. 5:3 Când vor zice: „Pace și liniște!”, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată; și nu va fi chip de scăpare. 5:4 Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. 5:5 Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 5:6 De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. 5:7 Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; și, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 5:8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. 5:9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 5:10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 5:11 De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr.
...