duminică, 7 mai 2017

7 mai 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:27-36, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...

7 mai 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:27-36, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

7 mai 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:27-36, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 21:27 Către sfârșitul celor șapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el
28 și au început să strige: „Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva Legii și împotriva locașului acestuia, ba încă a vârât și pe niște greci în Templu și a spurcat acest locaș sfânt.”
29 În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, Efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în Templu.
30 Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos din Templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată.
31 Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat.
32 Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel.
33 Atunci, căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut.
34 Dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel prin mulțime. Fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie.
35 Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărâtat,
36 căci mulțimea norodului se ținea după el și striga: „La moarte cu el!”
...

7 mai 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 61:1-8; Ioan 14:6; Isaia 36:10; 1 Imparati 13:14-18, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 61:1 Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!
2 De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic: Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!
Ioan 14:6 ... Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Isaia 36:10 Și apoi, fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acesteia s-o nimicesc? Domnul mi-a zis: «Suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o!»’”
1 Imparati 13:14 S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar. Și i-a zis: „Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?” El a răspuns: „Eu sunt.”
15 Atunci, el i-a zis: „Vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci.”
16 Dar el a răspuns: „Nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta,
17 căci mi s-a spus prin Cuvântul Domnului: ‘Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.’”
18 Și el i-a zis: „Și eu sunt proroc ca tine; și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: ‘Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă.’” Îl mințea.
...

7 mai 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 61:1-8, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 61:1 Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!
2 De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic: Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!
3 Căci Tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului.
4 Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău; să alerg la adăpostul aripilor Tale.
5 Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de Numele Tău.
6 Tu adaugi zile la zilele împăratului: lungească-i-se anii pe vecie!
7 În veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca bunătatea și credincioșia Ta să vegheze asupra lui!
8 Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele.
...

7 mai 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Romani 12:2, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Romani 12:2 Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.
...