miercuri, 9 decembrie 2015

9, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni este epistola bucuriei, mesaj transmis prin Daniel Apostoiu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie,
Filipeni 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul...
Filipeni 4:4 Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!
Filipeni 4:10 Am avut o mare bucurie în Domnul
1 Petru 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie 1:4 și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. 1:5 Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 1:6 În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări,
Psalmi 119:14 Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc-aș avea toate comorile.
Vine dintr-o relație statornică cu Domnul Isus Hristos.
Nu poate fi distrusă de lucrurile grele din viață.
...

9, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:3-5, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Corneliu se ruga zilnic lui Dumnezeu, făcea multe milostenii, iubea neamul lui Israel.
Filipeni 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
2 Corinteni 11:9 Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au îngrijit frații, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva.
Epistola către Filipeni este o scrisoare de mulțumire.
O informare despre Epafrodit: a fost aproape de moarte pentru Hristos.
Un mesaj de încurajare pentru că venea prigoana.
Tema câștigului.
Filipeni 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig.
Câștigul este "Hristos în voi, nădejdea slavei".
Filipeni 1:23 Sunt strâns din două părți: aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine;
Filipeni 3:7 Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos
Filipeni 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
Pace între frați.
Pacea cu Dumnezeu.
Pacea în orice situație.
...

9, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 4, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...