duminică, 23 august 2015

23, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, Iuda 1:3-4, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:3 Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna.  1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos.
Eticheta gnosticismului. A făcut atâta rău!
Matei 7:15 Păziți-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori.  Faptele apostolilor 20:29 Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma;  20:30 și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.  20:31 De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
...

23, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:7, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Iuda 1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.
...

23, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:5-8, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Iuda 1:5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.  1:6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința.  1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.  1:8 Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile.
...

23, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 4:1-18, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 4:1 Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiți tot mai mult în privința aceasta. 4:2 Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Isus. 4:3 Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; 4:4 fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, 4:5 nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. 4:6 Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 4:7 Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 4:8 De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 4:9 Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem; căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții, 4:10 și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. 4:11 Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 4:12 Și astfel să vă purtați cuviincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. 4:13 Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. 4:14 Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. 4:15 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. 4:16 Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 4:18 Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte.
...