miercuri, 27 mai 2015

27, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-13, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Este prima Biserică din Europa. A luat naștere prin 3 persoane, primele convertite: Lidia; o femeie din ocultism; temnicerul din Filipi (zona politicului, s-a purtat foarte rău cu sfinții Domnului, nu trebuia să fie așa dur). În Filipi s-a mai întâmplat ceva: ceilalți întemnițați, care fără convertire nu ar fi rămas în închisoare cu ușile deschise.
Filipeni 1:1 … toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi …
Ei erau sfinți în Hristos, dar erau sfinți și în Filipi.
Filipeni 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu …
Dumnezeu este resursa evangheliei.
Filipeni 1:3 … pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
Filipeni 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
Din cea dintâi zi, este normal ca orice om născut din nou să fie părtaș la Evanghelie.
Vestirea evangheliei pentru Pavel era o favoare dar și o isprăvnicie.
...

27, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:3-4, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.  1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie,
Cum sunt eu în adunare? Pot să mulțumească ceilalți pentru mine? Cum mă port eu față de frații din adunare? Cum mă port eu față de surorile din adunare?
Motivul pentru care putea apostolul Pavel să mulțumească pentru toți era: "… fiindcă vă port în inima mea…" (Filipeni 1:7).
Dumnezeu a avut inițiativa mântuirii noastre. Lucrul acesta ne ajută să fim recunoscători.
1 Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.  5:24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.
El "să vă sfințească", El să vă păzească, pentru că "Cel ce v-a chemat este credincios"!
1 Petru 5:10 Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.  5:11 A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.
Psalmi 139:23 Cercetează-mă, Dumnezeule…
Filipeni 1:11 … spre slava și lauda lui Dumnezeu.  1:12 … împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
1 Împărați 18:36 … Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău …
Filipeni 1:13 În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos.
Nu cumva ne este teamă să ne declarăm identitatea față de cei din lume? Să nu ne fie teamă să ne declarăm identitatea noastră!
Apocalipsa 3:12 Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, și nu va mai ieși afară din el…
...

27, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-13, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 1:1 Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii: 1:2 Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. 1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. 1:8 Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos. 1:9 Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, 1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 1:11 plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 1:13 În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos.
Versetele 12-13, Evanghelia este aceea care înaintează cu putere, folosindu-se de slujitorii ei dar și de împrejurări.
Un numitor comun: o atitudine de nespusă recunoștință.
Când este vorba de vestirea evangheliei apar înțelegeri diferite, capabilități diferite, daruri de la Cel Suveran. Nici unul nu suntem la fel.
Adevăruri: Evanghelia este aceea care înaintează!
Evanghelia din partea lui Dumnezeu aduce pentru noi o misiune colectivă. "…cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har" (Filipeni 1:7).
Evanghelia nu se vestește cu resurse proprii. "Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos." (Filipeni 1:6). Dumnezeu este inițiatorul oricărei lucrări de evanghelizare, dar tot El o și susține.
Versetele 7-11, ne vorbesc despre inima Evangheliei care este dragostea, "vă port în inima mea" (Filipeni 1:7).
Trei direcții ale Evangheliei: vestire, apărare și întărire.
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Care erau acele împrejurări din viața apostolului Pavel? Niște împrejurări cu totul potrivnice, niște împrejurări vitrege.
Dumnezeul nostru este un artizan al schimbării răului în bine.
...