duminică, 30 octombrie 2016

30 oct. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:22-35; Daniel 3, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

30 oct. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:22-35, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...

30 oct. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:22-35, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 15:22 Atunci, apostolii și prezbiterii1 și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați.
23 Și au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii2 și frații: către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune!
24 Fiindcă am auzit că unii, plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți Legea,
25 noi, după ce ne-am adunat cu toții laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel,
26 oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos.
27 Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune, prin viu grai, aceleași lucruri.
28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,
29 adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși.”
30 Ei deci și-au luat rămas-bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate.
31 După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea.
32 Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte.
33 După câtăva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși.
34 Totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo.
35 Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau, cu mulți alții, Cuvântul Domnului.
...

30 oct. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Ioan 5:21; Romani 2:17-24, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Ioan 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
Romani 2:17 Tu, care te numești iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău,
18 care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de Lege;
19 tu, care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric,
20 povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului;
21 tu deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu, care propovăduiești: „Să nu furi”, furi?
22 Tu, care zici: „Să nu preacurvești”, preacurvești? Tu, căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele?
23 Tu, care te fălești cu Legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi?
24 „Căci din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între neamuri”, după cum este scris.
...

30 oct. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Ioan 5:21, Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin., mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Ioan 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
...

30 oct. 2016, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, Matei 7:7-12, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 7:7 Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.
8 Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide.
9 Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?
10 Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe?
11 Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!
12 Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea și Prorocii.
...

sâmbătă, 29 octombrie 2016

29 oct. 2016, Sâmbătă - 10

Zidire, după-amiaza
Predică, 1 Corinteni 12:31; 14:5; 1 Timotei 3:12-13, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 12:31 Umblați dar după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună.
1 Corinteni 14:5 Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete Biserica zidire sufletească.
1 Timotei 3:12 Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor.
13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 9

Zidire, după-amiaza
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Cum trebuie să fie un ucenic al Domnului Isus?
2 Cum pot să înțeleg că Domnul Isus mă cheama la ucenicie?
3 Cum înțeleg cei din jurul meu că sunt un ucenic al Domnului Isus?
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 8

Zidire, după-amiaza
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Care sunt darurile spirituale?
2 Ucenicului Domnului Isus îi este permis să poarte inele, brățări și alte podoabe?
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 7

Zidire, prânz
Predică, Efeseni 4:14-16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire,
15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 6

Zidire, prânz
Predică, Ucenicul Timotei, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 5

Zidire, prânz
Predică, 1 Petru 2:12, mesaj transmis prin Novac Prică Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Petru 2:12 Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 4

Zidire, dimineața
Predică, Tit 2:14, mesaj transmis prin Daniel Simion Descarcă fișierul audio MP3
...
Tit 2:14 El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 3

Zidire, dimineața
Predică, Luca 6:40, mesaj transmis prin Emil Nedelcu Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 6:40 Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 2

Zidire, dimineața
Predică, Matei 28:18-19, mesaj transmis prin Ionel Grosu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 28:18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.
19 Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 1

Zidire, dimineața
Predică, Marcu 2:15-18, mesaj transmis prin Robert Gabi Dragomir Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 2:15 Pe când ședea Isus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu El și cu ucenicii Lui; căci erau mulți care mergeau de obicei după El.
16 Cărturarii și fariseii, când L-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor Lui: „De ce mănâncă El și bea cu vameșii și cu păcătoșii?”
17 Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”
18 Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Isus: „Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?”
...

miercuri, 26 octombrie 2016

26 oct. 2016, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:32-33, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:32 Seara, după asfințitul soarelui, au adus la El pe toți bolnavii și îndrăciții.
33 Și toată cetatea era adunată la ușă.
...

26 oct. 2016, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:29-45, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

26 oct. 2016, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:29-45, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:29 După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei.
30 Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Isus despre ea.
31 El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Apoi, ea a început să le slujească.
32 Seara, după asfințitul soarelui, au adus la El pe toți bolnavii și îndrăciții.
33 Și toată cetatea era adunată la ușă.
34 El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoșteau.
35 A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.
36 Simon și ceilalți care erau cu El s-au dus să-L caute.
37 Și, când L-au găsit, I-au zis: „Toți Te caută.”
38 El le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit.”
39 Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea, și scotea dracii.
40 A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga și-I zicea: „Dacă vrei, poți să mă curățești.”
41 Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii curățit!”
42 Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit.
43 Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât
44 și i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.”
45 Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Isus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la El din toate părțile.
...

duminică, 23 octombrie 2016

23 oct. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:1-21, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

23 oct. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:1-21, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă fișierul audio MP3
...

23 oct. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:1-21, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 15:1 Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: „Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.”
2 Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite, și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri.
3 După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților.
4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei.
5 Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească Legea lui Moise.
6 Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut.
7 După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: „Fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă.
8 Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă.
9 N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință.
10 Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta?
11 Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus.”
12 Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor.
Hotărârea Bisericii
13 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: „Fraților, ascultați-mă!
14 Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele.
15 Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris:
16 ‘După aceea, Mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și-l voi înălța din nou,
17 pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat Numele Meu’,
18 zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia Îi sunt cunoscute din veșnicie.
19 De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu,
20 ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge.
21 Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.”
...

23 oct. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 15:21-28, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 15:21 Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului.
22 Și iată că o femeie canaaneancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.”
23 El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii Lui s-au apropiat și L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.”
24 Drept răspuns, El a zis: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.”
25 Dar ea a venit și I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!”
26 Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căței!”
27 „Da, Doamne”, a zis ea, „dar și cățeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.”
28 Atunci, Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credința Ta! Facă-ți-se cum voiești.” Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
...

23 oct. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 8:26-39, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 8:26 Au venit cu corabia în ținutul gherghesenilor, care este în dreptul Galileii.
27 Când a ieșit Isus la țărm, L-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte.
28 Când a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea Lui și a zis cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Te rog nu mă chinui.”
29 Căci Isus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela, pe care pusese stăpânire de multă vreme; era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii.
30 Isus l-a întrebat: „Cum îți este numele?” „Legiune”, a răspuns el; pentru că intraseră mulți draci în el.
31 Și dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în Adânc.
32 Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci, care pășteau. Și dracii au rugat pe Isus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie.
33 Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci, și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înecat.
34 Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate.
35 Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Isus, îmbrăcat și în toate mințile; și i-a apucat frica.
36 Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci.
37 Tot norodul din ținutul gherghesenilor a rugat pe Isus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Isus S-a suit într-o corabie și S-a întors.
38 Omul din care ieșiseră dracii Îl ruga să-i dea voie să rămână cu El. Dar Isus l-a trimis acasă și i-a zis:
39 „Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu.” El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Isus.
...

23 oct. 2016, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:25-28, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Tesaloniceni 5:25 Fraților, rugați-vă pentru noi.
26 Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă.
27 În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților.
28 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.
...

miercuri, 19 octombrie 2016

19 oct. 2016, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:24-26, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:24 „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!”
25 Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși din omul acesta!”
26 Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare.
...

19 oct. 2016, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:24-26, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:24 „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!”
25 Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși din omul acesta!”
26 Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare.
...

19 oct. 2016, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:21-31, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:21 S-au dus la Capernaum. Și în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod.
22 Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii.
23 În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:
24 „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!”
25 Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși din omul acesta!”
26 Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare.
27 Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: „Ce este aceasta? O învățătură nouă! El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă!”
28 Și îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.
29 După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei.
30 Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Isus despre ea.
31 El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Apoi, ea a început să le slujească.
...

19 oct. 2016, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:14-15, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.
15 El zicea: „S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”
...

19 oct. 2016, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:21-31, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:21 S-au dus la Capernaum. Și în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod.
22 Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii.
23 În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:
24 „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!”
25 Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși din omul acesta!”
26 Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare.
27 Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: „Ce este aceasta? O învățătură nouă! El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă!”
28 Și îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.
29 După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei.
30 Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Isus despre ea.
31 El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Apoi, ea a început să le slujească.
...

duminică, 16 octombrie 2016

16 oct. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:27-15:12, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

16 oct. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:27-15:12, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

16 oct. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:27-15:12, mesaj transmis prin Radu Dumitru Descarcă fișierul audio MP3
...

Faptele apostolilor 14:27. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese Neamurilor ușa credinței.
28. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii.
1. Câțiva oameni, veniți din Iudeea, învățau pe frați și ziceau: „Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.”
2. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite; și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri.
3. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu; și au făcut o mare bucurie tuturor fraților.
4. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri, și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei.
5. Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească Legea lui Moise.
6. Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut.
7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: „Fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă.
8. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă.
9. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință.
10. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta?
11. Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus.”
12. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor.
...

16 oct. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 3:1-13, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Ioan 3:1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor.
2 Acesta a venit la Isus noaptea și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”
4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?”
5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.
6 Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este duh.
7 Nu te mira că ți-am zis: ‘Trebuie să vă nașteți din nou.’
8 Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.”
9 Nicodim I-a zis: „Cum se poate face așa ceva?”
10 Isus i-a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri?
11 Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia noastră.
12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești?
13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.
...

16 oct. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 3:1-21, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Ioan 3:1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor.
2 Acesta a venit la Isus noaptea și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”
4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?”
5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.
6 Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este duh.
7 Nu te mira că ți-am zis: ‘Trebuie să vă nașteți din nou.’
8 Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.”
9 Nicodim I-a zis: „Cum se poate face așa ceva?”
10 Isus i-a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri?
11 Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia noastră.
12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești?
13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.
14 Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului,
15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
18 Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
20 Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
21 Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”
...

16 oct. 2016, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Samuel 6:1-11, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Samuel 6:1 David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni.
2 Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului oștirilor, care stă între heruvimi, deasupra chivotului.
3 Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou.
4 L-au luat dar din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului.
5 David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale.
6 Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii.
7 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu.
8 David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț-Uza (Ruperea lui Uza).
9 David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: „Cum să intre chivotul Domnului la mine?”
10 N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el, în cetatea lui David, și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat.
11 Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui.
...

miercuri, 12 octombrie 2016

12 oct. 2016, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:14-15, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. 1:15 El zicea: „S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”
...

12 oct. 2016, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:14-20, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. 1:15 El zicea: „S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.” 1:16 Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. 1:17 Isus le-a zis: „Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.” 1:18 Îndată, ei și-au lăsat mrejele și au mers după El. 1:19 A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care, și ei, erau într-o corabie și își dregeau mrejele. 1:20 Îndată i-a chemat; și ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după El.
...

duminică, 9 octombrie 2016

9 oct. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:19-28, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
19 Atunci, au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei, care au ațâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.
20 Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe.
21 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia,
22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
23 Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră.
24 Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia,
25 au vestit Cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia.
26 De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră.
27 După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței.
28 Și au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.

Notițe:
Despre o carte: Prin portile splendorii- Elisabeth Elliot
-> Suntem noi gata să murim pentru Dumnezeu?
-> Puterea Lui Dumnezeu este in mijlocul suferințelor pentru a ne sprijini.
-> Timotei, în Listra plangea pentru Pavel, astfel s-a legat legatura între el și Pavel, prin suferință.
-> Să simțim împreună cu ceilalți în nevoile lor.

Pavel a avut 4 direcții/preocupări:
1.predicarea evengheliei-evanghelizare
2.creșterea, consolidarea Bisericii în credință
3.a pune responsabili peste Biserică- mai mulți
4.a rămane în adevăr- învăța Bisericile
-> Puterea unei lucrări este în bună parte datorată sprijinului unei Biserici.
...

9 oct. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:19-28, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
19 Atunci, au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei, care au ațâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.
20 Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe.
21 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia,
22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
23 Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră.
24 Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia,
25 au vestit Cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia.
26 De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră.
27 După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței.
28 Și au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.

Notițe:
-> Dumnezeu are propria Lui agenda care ia fiinta indiferent de ceea ce se intampla
-> Faptele apostolilor 9:15:"Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel " - calea Domnului
-> paralela cu Iov în privința suferințelor/încercărilor
-> Pavel nu s-a împotrivit incercarilor
-> Pavel a înviat la fel ca și Isaac
-> Biserica crește ca numar in suferință
-> Filipeni 1:12
-> Faptele apostolilor 14:22 - stăruința în credință.
-> Încercarea poate veni pe neașteptate, dar noi trebuie sa fim pregătiți pentru ea.
...

9 oct. 2016, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 1:1-5, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră,
2 către Timotei, adevăratul meu copil în credință: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Hristos Isus, Domnul nostru!
3 După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură
4 și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum.
5 Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută.
...

sâmbătă, 8 octombrie 2016

8 oct. 2016, Sâmbătă - 12

Zidire, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă fișierul audio MP3
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 11

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 13:1-31, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Credinciosul care ascultă și e supus in toate,
Chiar dacă nu are carte multă, face totul ca la carte.
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 10

Zidire, dimineața
Predică, 1 Corinteni 4:1-2, mesaj transmis prin Fănel Mândroiu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 4:1 Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu.
2 Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui.
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 9

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 13:1,3, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...
Neemia 13:1 În vremea aceea, s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că amonitul și moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu,
3 Când au auzit Legea, au deosebit din Israel pe toți străinii.
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 8

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 13:10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Neemia 13:10 Am auzit, de asemenea, că părțile leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui.
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 7

Zidire, dimineața
Predică, Luca 19:45-48, mesaj transmis prin Cristian Miron Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 19:45 În urmă, a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el.
46 Și le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi ați făcut din ea ‘o peșteră de tâlhari’. ”
47 Isus învăța în toate zilele pe norod în Templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare,
48 dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 6

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 13:18, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Neemia 13:18 Oare n-au lucrat așa părinții voștri și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceți din nou mânia Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!”
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 5

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 13:14, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă fișierul audio MP3
...
Neemia 13: 14 Adu-Ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru Casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea!
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 4

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 13:1-31, mesaj transmis prin Emilian Cristescu Descarcă fișierul audio MP3
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 3

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 13:1, mesaj transmis prin Traian Chilău Descarcă fișierul audio MP3
...
Neemia 13:1 În vremea aceea, s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că amonitul și moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 2

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 13:1-31, mesaj transmis prin Neluță Nicolae Descarcă fișierul audio MP3
...

8 oct. 2016, Sâmbătă - 1

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 13:1-31, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Neemia 13:1 În vremea aceea, s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că amonitul și moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu,
2 pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine și apă și pentru că tocmiseră împotriva lor cu preț de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare.
3 Când au auzit Legea, au deosebit din Israel pe toți străinii.
4 Înainte de aceasta, preotul Eliașib, care era pus peste cămările Casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia,
5 pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must și din untdelemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți.
6 Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al treizeci și doilea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire
7 să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care-l făcuse Eliașib, pregătind o cămară pentru Tobia în curțile Casei lui Dumnezeu.
8 Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia.
9 Apoi, am poruncit să se curățească odăile și am pus iarăși în ele uneltele Casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia.
10 Am auzit, de asemenea, că părțile leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui.
11 Am mustrat pe dregători și am zis: „Pentru ce a fost părăsită Casa lui Dumnezeu?” Și am strâns pe leviți și pe cântăreți și i-am pus iarăși în slujba lor.
12 Atunci, tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must și din untdelemn.
13 Am dat cămările în grija preotului Șelemia, cărturarului Țadoc și lui Pedaia, unul din leviți, și le-am adăugat și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioși. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor.
14 Adu-Ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru Casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea!
15 Pe vremea aceea, am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua Sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri și smochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua Sabatului. Și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile.
16 Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Sabatului și în Ierusalim.
17 Am mustrat pe mai-marii lui Iuda și le-am zis: „Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți pângărind ziua Sabatului?
18 Oare n-au lucrat așa părinții voștri și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceți din nou mânia Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!”
19 Apoi am poruncit să se închidă porțile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra, și să nu se deschidă decât după Sabat. Și am pus câțiva din slujitorii mei la porți, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Sabatului.
20 Și așa negustorii și vânzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea o dată și de două ori afară din Ierusalim.
21 I-am mustrat și le-am zis: „Pentru ce stați noaptea înaintea zidului? Dacă veți mai face încă o dată lucrul acesta, voi pune mâna pe voi.” Din clipa aceea, n-au mai venit în timpul Sabatului.
22 Am poruncit și leviților să se curățească și să vină să păzească porțile, ca să sfințească ziua Sabatului. Adu-Ți aminte de mine, Dumnezeule, și pentru aceste lucruri și ocrotește-mă după marea Ta îndurare!
23 Tot pe vremea aceea, am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite.
24 Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba ebraică; nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor.
25 I-am mustrat și i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul și i-am pus să jure în Numele lui Dumnezeu zicând: „Să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu luați fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi.
26 Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuși femeile străine l-au târât și pe el în păcat.
27 Și acum trebuie să auzim despre voi că săvârșiți o nelegiuire atât de mare și că păcătuiți împotriva Dumnezeului nostru luând neveste străine?”
28 Unul din fiii lui Ioiada, fiul marelui preot Eliașib, era ginerele lui Sanbalat, Horonitul. L-am izgonit de la mine.
29 Adu-Ți aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și leviți.
30 I-am curățit de orice străin și am pus rânduială în tot ce trebuiau să păzească preoții și leviții, fiecare în slujba lui,
31 în ce privea atât darul lemnelor la vremuri hotărâte, cât și cele dintâi roade. Adu-Ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule!
...

miercuri, 5 octombrie 2016

5 oct. 2016, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:4,8,9,10,15; Geneza 28:17, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:4 a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor.
Geneza 28:17 I-a fost frică și a zis: „Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!”
Marcu 1:9 În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan.
10 Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.
Marcu 1:15 El zicea: „S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”
Marcu 1:8 Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”
...

5 oct. 2016, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:15, Este important să se cerceteze Scriptura, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:15 El zicea: „S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”
...

5 oct. 2016, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:15, Îndreptarea întregii vieți spre Dumnezeu, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:15 ... Pocăiți-vă ...
...

5 oct. 2016, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:6, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:6 Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.
...