miercuri, 16 septembrie 2015

16, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1; 2:14-16; 1:27-28, 12, mesaj transmis prin Daniel Apostoiu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Filipeni 4:4 Bucurați-vă totdeauna ...
Filipeni 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, 2:15 ... copii ai lui Dumnezeu, fără vină, ... ca niște lumini în lume
Este important ca înaintea fiecărei decizii să te rogi.
Mai aproape de orice lucru este venirea Domnului Isus Hristos!
1 Corinteni 15:10 ... harul Lui față de mine n-a fost zadarnic ...
...

16, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:26,27,30; 3:1-3, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Sensibilitatea apostolului Pavel.
Filipeni 2:26 Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți; și era foarte mâhnit, pentru că aflaserăți că a fost bolnav. 2:30 Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
Romani 5:3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare,
Filipeni 2:27 Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare.
Neemia 8:10 ... nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul...
Filipeni 3:2 Păziți-vă ...
Alegi să te bucuri pentru că este poruncă.
Este și o altă poruncă la veghere. Credinciosul este responsabil dacă este înșelat. Este o răspundere a omului, și în special a omului credincios. Credincioșii n-au justificare pentru rătăcirile în care ajung.
2 Tesaloniceni 2:11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
Bucuria în Domnul nu exclude vegherea.
Scrijilat înseamnă însemnat. Este în legătură cu religia care să înlocuiască credința.
Filipeni 3:3 Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu ...
Deuteronomul 10:16 Să vă tăiați, dar, inima împrejur și să nu vă mai înțepeniți gâtul.
Și creștinismul are religia lui exterioară.
Duhul Sfânt pecetluiește acolo unde sângele pecetluiește.
Filipeni 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos.
Rolul Crucii este să distrugă orice pricină de laudă a firii pământești.
Legea întreține firea pământească, Legea întreține păcatul. Dar Legea evidențiază păcatul. Dar în Domnul Isus Hristos este pricina de bucurie.
Galateni 5:6 Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. 5:7 Voi alergați bine: cine v-a tăiat calea, ca să n-ascultați de adevăr? 5:8 Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. 5:9 Puțin aluat face să se dospească toată plămădeala. 5:10 Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda, oricine ar fi el. 5:11 Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus. 5:12 Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură! 5:13 Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. 5:14 Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” 5:15 Dar, dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții.
Influența lucrătorilor răi: "vă mușcați și vă mâncați unii pe alții".
...

16, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1-2, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 3:2 Păziți-vă de câinii aceia; păziți-vă de lucrătorii aceia răi; păziți-vă de scrijeliții aceia!
Isaia 56:10 Toți păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere; toți sunt niște câini muți...
Luca 10:17 Cei șaptezeci s-au întors plini de bucurie și au zis: „Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Tău.” 10:21 În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis...
Bucuria celor care îl mărturisesc.
...