duminică, 13 noiembrie 2016

13 nov. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 16:1-10, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...

13 nov. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 16:1-10, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...

13 nov. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 16:1-10, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 16:1. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec.
2. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine.
3. Pavel a vrut să-l ia cu el; și, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toți știau că tatăl lui era grec.
4. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim.
5. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi.
6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei.
7. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.
8. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa.
9. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia și ajută-ne!”
10. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.
...

13 nov. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Petru 1:13-19, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Petru 1:13 De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.
14 Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință.
15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.
16 Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.”
17 Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
18 căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri,
19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană.
...

13 nov. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Geneza 12:1-3, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Geneza 12:1 Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta.
2 Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare.
3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.”
...

13 nov. 2016, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 1:5-11, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 1:5 Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării.
7 Ei vor să fie învățători ai Legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc.
8 Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine,
9 căci știm că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni,
10 pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase –
11 potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie.
...