miercuri, 22 martie 2017

22 mar. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:1, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:1 Isus a plecat de acolo și S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.
...

22 mar. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:1-13, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:1 Isus a plecat de acolo și S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.
2 Când a venit ziua Sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când Îl auzeau, se mirau și ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care I-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui?
3 Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile Lui aici, între noi?” Și găseau o pricină de poticnire în El.
4 Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu este disprețuit decât în patria Lui, între rudele Lui și în casa Lui.”
5 N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat.
6 Și se mira de necredința lor. Isus străbătea satele de primprejur și învăța pe norod.
7 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate.
8 Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu;
9 să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine.
10 Apoi le-a zis: „În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela.
11 Și, dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea.”
12 Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința.
13 Scoteau mulți draci și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.
...