duminică, 28 iunie 2015

28, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iacov 1:16-17, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Iacov 1:16 Nu vă înșelați preaiubiții mei frați: 1:17 orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
...

28, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, Despre amăgiri, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:1 Prezbiterul, către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul – 1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac: 1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste! 1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. 1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții! 1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. 1:7 Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! 1:8 Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. 1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: „Bun venit!” 1:11 Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaș faptelor lui rele. 1:12 Aș avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 1:13 Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin.
...

28, Duminică - zidire, 2

Zidire, dimineața
Predică, Geneza 13:1-18, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
Geneza 13:1 Avram s-a suit din Egipt în țara de la miazăzi, el, nevasta sa și tot ce avea, împreună cu Lot. 13:2 Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 13:3 Din țara de la miazăzi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, 13:4 în locul unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Și acolo, Avram a chemat Numele Domnului. 13:5 Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. 13:6 Și ținutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună; căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. 13:7 S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniții și feresiții locuiau atunci în țară. 13:8 Avram a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. 13:9 Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.” 13:10 Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. 13:11 Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. 13:12 Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. 13:13 Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. 13:14 Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el: „Ridică-ți ochii și, din locul în care ești, privește spre miazănoapte și spre miazăzi, spre răsărit și spre apus; 13:15 căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în veac. 13:16 Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare; așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. 13:17 Scoală-te, străbate țara în lung și în lat; căci ție ți-o voi da.” 13:18 Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului.
...

28, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:25-36, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:25 Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. 3:26 Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.” 3:27 Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. 3:28 Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.” 3:29 Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. 3:30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. 3:31 Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. 3:32 El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 3:33 Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 3:34 Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. 3:35 Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 3:36 Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
...