miercuri, 21 ianuarie 2015

21, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, Exemplu de supunere, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

21, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Ioan 13:34-35, Efeseni 5:25, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...
Ioan 13:34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. 13:35 Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”
Efeseni 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea
...

21, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 4:26-27, mesaj transmis prin Cornel Ciucă Descarcă MP3
...
Efeseni 4:26 „Mâniați-vă, și nu păcătuiți.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 4:27 și să nu dați prilej diavolului.
...

21, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, Exemple practice, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

21, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – (Vorbesc despre Hristos și despre Biserică). – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
...