miercuri, 29 iulie 2015

29, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:5-18, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Trebuie să redefinim ce înseamnă Evanghelia.
O epistolă care îmbină Evanghelia cu trăirea și trăirea cu Evanghelia.
Duhul de vestire a Evangheliei poate să aducă roadă nu atât prin mesajul doctrinar, ci Dumnezeu poate ajunge la păcătos pe calea adevărului proclamat și a adevărului trăit.
Filipeni 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.
Filipeni 2:1 Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare,  2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Acest dacă sugerează că am o responsabilitate.
Această epistolă este o epistolă de experiență, de trăire creștină.
"Să aveți" sugerează că este responsabilitatea mea. Este o problemă de convingere, nu e o problemă de soluție.
Citiți la persoana a doua singular de la 5 la 11... ca să pătrundă Golgota în el.
Ce înseamnă moartea de cruce? Însemna adio reputație.
Să gândești creștinește, să gândești în termenii adevărului.
Nu știm să gândim creștinește...
Isus din Nazaret era un nume oarecare.
Filipeni 2:9 De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;  2:10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ,
"Foloasele altora", Hristos era pe cruce "pe alții i-a mântuit, dar pe Sine nu se poate mântui", nu putea să facă și una și alta.
Trăim o vreme în care nu mai există autoritate duhovnicească.
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
Filipeni 2:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.
"Duceți până la capăt" adică fiți serioși.
Este o epistolă de experiență creștină, de viață creștină.
...

29, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Definiția smereniei, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

29, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:3, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Filipeni 2:3 Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.
...

29, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:5-11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus:  2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,  2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  2:8 La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce.  2:9 De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;  2:10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ,  2:11 și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
Cel rău căuta să strice comuniunea credincioșilor prin stârnirea unora împotriva altora.
Domnul Isus Hristos este un model de smerenie.
Aici formă înseamnă posibilitățile intrinseci.
Ioan 1:1 La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 1:2 El era la început cu Dumnezeu.
Filipeni 2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
Este vorba de întruparea Domnului ca om.
Fiul lui Dumnezeu nu a încetat să fie Dumnezeu devenind om.
În anul 451, la Conciliul de la Calcedon: Hristos este om și Dumnezeu.
Dragostea L-a motivat la slujire.
Filipeni 2:8 ... S-a smerit ...
Isus Hristos este primul în noua creație. El este și astăzi omul înviat.
Filipeni 2:11 ... Isus Hristos este Domnul.
În trecut, denumirea aceasta provoca la venerație.
Omul din antichitate lega numele de persoană.
Filipeni 2:10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, 2:11 și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
Luca 14:11 Căci oricine se înalță va fi smerit; și cine se smerește va fi înălțat.”
În Scriptură cuvântul nume înseamnă faimă.
...