duminică, 25 ianuarie 2015

25, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:18-23, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:18 Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă.  2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri.  2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru.  2:21 V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr.  2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul.  2:23 Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl.
Despre Antihrist.
Este posibil ca acolo unde este lumina să fie și întunericul? Da.
"Este ceasul cel de pe urmă", de două ori se repetă.
Suntem chemați să ne ancorăm în adevărul lui Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul adevărului care poate să biruiască duhul minciunii.
Mulți antihriști, nu puțini.
Domnul Hristos va birui pe Antihrist. De 6000 de ani se știe.
Minciuna este Antihristul, în viitor.
Tatăl și Fiul sunt Una în Cuvântul lui Dumnezeu.
Câtă nevoie avem de ungere!
1 Ioan 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist
Domnul Isus Hristos este culmea binelui.
...

25, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:24, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi.
Ce rămâne în voi la sfârșitul vieții?
Rămân doar valorile lui Dumnezeu, rămâne doar lucrarea Lui.
...

25, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:26-29; Ioan 14:15-17, 26; Ioan 16:5-15, mesaj transmis prin Ștefan Nicolae Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. 2:29 Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 14:16 Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; 14:17 și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
Ioan 16:5 Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis; și nimeni din voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?” 16:6 Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. 16:7 Totuși vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 16:8 Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. 16:9 În ce privește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; 16:10 în ce privește neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, și nu Mă veți mai vedea; 16:11 în ce privește judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 16:12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. 16:13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. 16:14 El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi. 16:15 Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.
Despre ungere.
Matei 19:30 Dar mulți din cei dintâi vor fi cei din urmă, și mulți din cei din urmă vor fi cei dintâi.
Păstrarea ungerii. În frică de Domnul și cutremur.
Amânarea ne face să regretăm veșnic.
Noi trebuie să vrem să-l urmăm pe Domnul și nu să simțim.
...

25, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:24-26, mesaj transmis prin David Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. 2:25 Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.
Iov 28:1 Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățat. 28:2 Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea arama. 28:3 Omul pune capăt întunericului, cercetează, până în ținuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și în umbra morții.
A rămâne în Fiul și în Tatăl. Creștinismul este părtășia cu Fiul și cu Tatăl.
Despre a avea o iubire pentru Dumnezeu. Îl iubim noi cu adevărat pe Hristos?
Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Ieremia 2, poporul evreu s-a îndreptat înspre niște idoli. Ieremia 2:2 „Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când Mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat. 2:5 Așa vorbește Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în Mine, de s-au depărtat de Mine…
Ieremia 2:13 Căci poporul Meu a săvârșit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă.
...

25, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:1-13, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. 3:2 Acesta a venit la Isus, noaptea, și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” 3:3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” 3:4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?” 3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 3:6 Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh. 3:7 Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.” 3:8 Vântul suflă încotro vrea și-I auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.” 3:9 Nicodim I-a zis: „Cum se poate face așa ceva?” 3:10 Isus i-a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? 3:11 Adevărat, adevărat îți spun că Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia Noastră. 3:12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești, și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? 3:13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.
72 de pași ai Lui, 72 de locații ale Lui, din glorie în zilele Sale pământești și iarăși în glorie.
...