duminică, 24 iulie 2016

24 iul. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-19, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

24 iul. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-19, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

24 iul. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-19, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 12:1 Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască,
2 și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3 Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. (Erau zilele Praznicului Azimilor.)
4 După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului.
5 Deci Petru era păzit în temniță, și Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
6 În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă.
7 Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini.
8 Apoi, îngerul i-a zis: „Încinge-te și leagă-ți încălțămintea.” Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină și vino după mine.”
9 Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie.
10 După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă în cetate, și ea li s-a deschis singură; au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el.
11 Când și-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu.”
12 După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți laolaltă și se rugau.
13 A bătut la ușa care dădea în pridvor, și o slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e.
14 A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții.
15 „Ești nebună!” i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este îngerul lui.”
16 Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut.
17 Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: „Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților.” Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc.
18 Când s-a făcut ziuă, ostașii au fost într-o mare fierbere, ca să știe ce s-a făcut Petru.
19 Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a coborât din Iudeea la Cezareea, ca să rămână acolo.
...

24, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 73:4-19, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 73:4 Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime.
5 N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni.
6 De aceea, mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care-i învelește.
7 Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima.
8 Râd și vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
9 își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul.
10 De aceea, aleargă lumea la ei, înghite apă din plin,
11 și zice: „Ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
12 Așa sunt cei răi: totdeauna fericiți și își măresc bogățiile.
13 Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție,
14 căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit.
15 Dacă aș zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor Tăi.
16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
17 până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.
18 Da, Tu-i pui în locuri alunecoase și-i arunci în prăpăd.
19 Cum sunt nimiciți într-o clipă! Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic.
...

24, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 16:1-11, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...

24, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 16:1-11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 16:1 Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.
2 Eu zic Domnului: „Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire!”
3 Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea.
4 Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele.
5 Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, Tu îmi îndrepți sorțul meu.
6 O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț, o frumoasă moșie mi-a fost dată.
7 Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima.
8 Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
9 De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște.
10 Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
11 Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta Ta.
...

24, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:19-23, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:19 Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții;
20 ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.
21 Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
22 Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină;
23 dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!
...