miercuri, 28 octombrie 2015

28, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17-4:1, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

28, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:21, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 3:21 "... trupul stării noastre smerite ..."
...

28, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17-4:1, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...

28, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:20, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
...

28, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17-4:1, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, și slava lor este în rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile. 4:1 De aceea, preaiubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, preaiubiților!
...