miercuri, 23 septembrie 2015

23, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1-21, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Această corectă evaluare.
Deosebirea netă între mijloacele de mântuirea în vremea Legii și mijloacele de mântuire în vremea harului.
Evrei 1: "la împlinirea vremurilor a venit ce era desăvârșit"
Apostolul Pavel spune "socotesc ca un gunoi".
Galateni, Legea ca un îndrumător, ca un pedagog.
Mântuirea lui Dumnezeu este ceva extraordinar, este singura noastră șansă să fim transformați. Trăirea mântuirii este o chestiune de o viață.
Acum, tocmai pentru că suntem mântuiți suntem chemați la o viață de transformare.
...

23, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:14, mesaj transmis prin Ion Bărbieru Descarcă MP3
...
Filipeni 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
Filipeni 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți...
Să nu pierdem ținta din vedere. Acum sunt mai multe ispite.
Filipeni 3:1 ... Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos.
...

23, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:8-11, mesaj transmis prin Fănel Videanu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos 3:9 și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credință. 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 3:11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.
Neprihănirea pe care o dă Legea în comparație cu neprihănirea pe care o dă Dumnezeu de la El. Dumnezeu dă neprihănirea.
Neprihănirea vine prin cunoașterea, prin credința în Domnul Hristos.
...

23, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:3, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipeni 3:3 ... care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești.
Trebuie să alegem a ne închina!
...

23, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1-21, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 3:2 Păziți-vă de câinii aceia; păziți-vă de lucrătorii aceia răi; păziți-vă de scrijeliții aceia! 3:3 Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. 3:4 Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult; 3:5 eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei; în ce privește Legea, fariseu; 3:6 în ce privește râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană. 3:7 Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos 3:9 și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credință. 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 3:11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți; și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. 3:16 Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, și slava lor este în rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
...