duminică, 12 iulie 2015

12, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-14, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Epistolă pastorală, gingășia și dragostea apostolului pentru un ucenic.
Ioan 8:31 Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; 8:32 veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.”
Proverbe 23:26 Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.
3 Ioan 1:11 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.
...

12, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-14, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
3 Ioan 1:6 Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu;
...

12, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-14, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:1 Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.  1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.  1:3 A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.  1:4 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.  1:5 Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată.  1:6 Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu;  1:7 căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri.  1:8 Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.  1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi.  1:10 De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât; dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și-i dă afară din biserică.  1:11 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.  1:12 Toți, chiar și Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; și noi mărturisim despre el; și știi că mărturisirea noastră este adevărată.  1:13 Aș avea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei.  1:14 Nădăjduiesc să te văd în curând, și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.
...

12, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:1-3, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:1 Stăruiți în dragostea frățească. 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri. 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.
...