miercuri, 11 februarie 2015

11, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:19-33, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Epistola aceasta este adresată Bisericii.
Modelul de familie desăvârșită este modelul dintre Domnul Isus Hristos și Biserica.
Biserica este alcătuită din familii. Biserica este mai mare decât familia.
Întâi este Biserica, apoi este familia. Familia este trecătoare, rămâne aici pe pământ.
Marea problema pe care o trăim este acest "divorț" dintre familie și Biserică, una este familia și una este Biserica.
Toată puterea unei familii este Biserica și anume trăirea după Domnul Isus Hristos.
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Soțul și soția sunt mădulare în trupul Domnului Hristos.
Viața din Biserică acoperă și viața din familie.
Domnul are de-a face cu familia.
Faptele apostolilor 2:39 Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
Faptele apostolilor 16:31 Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta.”
Iubirea este supra-naturală pentru că este prin Duhul Sfânt.
...

11, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:19-33, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...

11, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:19-33, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Efeseni 5:19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. 5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – (Vorbesc despre Hristos și despre Biserică). – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Ceea ce este esențială este umblarea în dragoste.
Apoi este "în frica lui Hristos".
Isaia 11:2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. 11:3 Plăcerea Lui va fi frica de Domnul…
Elementul acesta vital lipsește din familie, din biserică…
Echilibrul acesta care nu ne lasă s-o luăm razna…
Ne lipsește elementul acesta care ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu și o mărturie bună înaintea oamenilor, și anume frica de Domnul.
Frica lui Hristos ca slujitor care îți dă acea îndrăzneală să răspunzi.
3 Ioan 1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. 1:10 De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât; dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-I primească și-I dă afară din biserică.
Doamne, învață-mă să cunosc experiențial ce înseamnă frica de Domnul!
Efeseni 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului;
Pentru mine, bărbat credincios, să mă port ca Domnul.
...